Grafisch Atelier Friesland

tentoonstelling


28 apr - 19 mei 2018


Venster op Rotterdam

Het Grafisch Atelier Friesland programmeert met 'Venster op...' een reeks (inter)nationale tentoonstellingen in Kunstruimte H47 in Leeuwarden. Elke tentoonstelling biedt zicht op de huidige stand van zaken in de grafiek.

Venster op Rotterdam

Wat maken kunstenaars op dit moment in Rotterdam, Leipzig, Rome, Friesland, Brussel, of Berlijn? Het begrip ‘grafiek’ wordt breed opgevat. Grafiek kan autonoom of toegepast zijn. Aan bod komen jongere, oudere, bekende en minder bekende grafici.

“Venster op Rotterdam” is de eerste tentoonstelling uit de reeks. Er wordt werk getoond van drie kunstenaars uit Rotterdam.

Inez Odijk

Maakt tekeningen en houtsneden. Als onderwerp kiest ze vaak menselijke figuren of natuurfragmenten. Wat ze ook kiest, telkens ontdekt ze weer bewegelijke en ritmische elementen. Deze vondsten worden geduldig geregistreerd en verwerkt tot een evenwichtig beeld. De kracht van haar werk schuilt erin dat het enerzijds dynamisch en levendig is – maar anderzijds ook heel stil en contemplatief.

Marcha van den Hurk

Marcha van den Hurk (1975) maakt zeefdrukken, tekeningen, foto’s en mixed media-installaties. Ze is geïnteresseerd in mensen die zich ophouden in de marge van de samenleving, zoals ongedocumenteerde asielzoekers en dak- en thuislozen. Hoe zijn deze mensen getekend door hun omgeving? En hoe geven zij daar vorm en betekenis aan? In een serie zeefdrukken registreert Van den Hurk de plekken waar daklozen zich ophouden. En met het drukken van eigen geld visualiseert ze een mogelijke verlossing uit de beklemmende economische realiteit die hen is toegevallen. Speciaal voor deze tentoonstelling maakte ze samen met bezoekers van de Pauluskerk in Rotterdam het werk Erbarme Dich. Dit werk is zowel spreekbuis als podium van mensen die anders onhoor- en onzichtbaar zijn.

Harry Kapsenberg

Harry Kapsenberg (1956) maakt tekeningen, schilderijen en grafiek. Schijnbaar onverstoorbaar werkt hij aan een eigenzinnig oeuvre. Zijn prenten zijn intuïtief én beredeneerd tot stand gekomen. Het zijn unica. Op een intrigerende manier refereert zijn werk aan de kleuren, vormen en atmosfeer van de stad Rotterdam. Op die manier brengt de kunstenaar – al dan niet beoogd – een ode aan de genius loci van de stad.

Algemene informatie

Bezoekadres
Kunstruimte H47
Haniasteeg 47
8911 BX Leeuwarden

Openingstijden
woensdag—zondag: 12.00 – 17.00

Contact
info@h47.nl
www.h47.nl


Deelnemende kunstenaars

Inez Odijk (NL) 
Marcha van den Hurk (NL)
Harry Kapsenberg (NL)

Curator
B.C. Epker


'Venster op Rotterdam' werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Leeuwarden.