Grafisch Atelier Friesland

Educatie

Iedereen kan grafiek leren maken. Daarom organiseert het GAF voor scholieren en studenten allerlei cursussen, workshops en activiteiten: van kleuterklas tot kunstacademie. Het GAF biedt doorlopend een divers pakket van workshops en cursussen aan voor jong en oud, beginnend en gevorderd.

Educatie

Maandelijks verzorgen we 2 à 3 keer een educatieve workshop aan scholieren van het basis-, voortgezet of hoger onderwijs. Zo organiseert het Grafisch Atelier Friesland onder andere diverse activiteiten binnen het kader van CKV (culturele en kunstzinnige vorming), zoals een introductie van de diverse grafische technieken. Daarnaast kunnen leerlingen binnen het kader van beeldende vorming bij het GAF aan de slag met het maken van bijvoorbeeld een kleurenlinoleumsnede of een ets. Ook bieden we voor de basisvorming diverse workshops aan in het kader van kunstmenu plus. 

Het GAF maakt daarnaast gebruik van de faciliteiten van Schoolkade, neemt deel aan de jaarlijkse Art Trip, en heeft contacten met middelbare scholen, mbo’s als het Friesland College en hbo’s als de Minerva Academie voor Popcultuur.

Bent u leraar of vakdocent? In samenwerking met u ontwikkelen we graag een project of passen we lessen aan aan uw wensen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze beheerder Dik Hageman, via info@grafischatelierfriesland.nl.

Kijk ook eens op www.schoolkade.nl.

Groepsgrootte

Vanwege de beperkte ruimte op het grafisch atelier kunnen groepen niet groter dan 15 leerlingen zijn.

Partners

Het GAF werkt onder andere samen met:

  • NHL Stenden
  • Minerva Academie voor Popcultuur
  • Schoolkade
  • Kunstacademie Friesland
  • Stedelijk Gymnasium Leeuwarden
  • Piter Jelles
  • Friesland College