Grafisch Atelier Friesland

tentoonstelling


15 sep - 13 okt 2018


Venster op Rome

'Venster op Rome' is de derde in een reeks (inter)nationale tentoonstellingen die het Grafisch Atelier Friesland organiseerde in Kunstruimte H47. Rome is een rauwe wereldstad die enerzijds zeer modern is – en anderzijds ook sterk verbonden is met haar historische wortels. Vanaf haar ontstaan tot nu toe, oefent de stad een grote aantrekkingskracht uit op vele beeldend kunstenaars.

Venster op Rome

Met 'Venster op...' programmeert het Grafisch Atelier Friesland een reeks (inter)nationale tentoonstellingen in Kunstruimte H47 in Leeuwarden. Elke tentoonstelling biedt zicht op de huidige stand van zaken in de grafiek. Wat maken kunstenaars op dit moment in Rotterdam, Leipzig, Rome, Friesland, Brussel, of Berlijn?

Het begrip ‘grafiek’ wordt breed opgevat. Grafiek kan autonoom of toegepast zijn. Aan bod komen jongere, oudere, bekende en minder bekende grafici.

Devin Kovach

Devin Kovach zoekt naar manieren om de visuele waarneming vertragen. Overal waar hij komt registreert hij nauwgezet de ruimte en de atmosfeer; hoe het licht gefilterd wordt door een raam, of hoe schaduwen op een muur spelen. Kovach probeert erachter te komen wat de essentie ervan is, omdat het hem duidelijk is dat we de wereld en de werkelijkheid zelf construeren, door de manier waarop we ernaar kijken. Immers als ons perspectief op iets wijzigt of vervormt, dan kunnen we vaak ineens iets anders zien. 
De Engelsen zeggen ‘I see’ als ze zeggen ‘Ik begrijp het’. Maar Kovach vindt dat ‘zien’ slechts het begin is van begrijpen. Omdat ‘wat je ziet’ afhankelijk is van de manier waarop je kijkt en vanuit welk perspectief je iets bekijkt. Door je blik beweeglijk te maken en regelmatig te wisselen van perspectief, kun je de relatie met de werkelijkheid verdiepen. Pas dan kun je iets écht begrijpen.

Bruno Aller

Bruno Aller speelt met vormen, vlakken en licht. Hij zoekt naar harmonische relaties en creëert ruimtes door vormen dichtbij of veraf te plaatsen. Zijn werk ziet er geconstrueerd uit maar is tegelijkertijd ook gevoelig, omdat ze zijn geladen door kleur en handschrift. In eerste oogopslag lijken de vormen die hij gebruikt gesloten te zijn maar bij nadere beschouwing hebben ze altijd convergerende punten, omdat Aller het belangrijk vindt dat in het beeld, net als in taal en communicatie, er altijd een aanleiding moet zijn om opnieuw te beginnen. Elk goed kunstwerk zet aan tot een nieuw begin. 

Poëzie en filosofie liggen ten grondslag aan zijn werk en zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Door beelden te maken kan Aller reflecteren op de wereld. Of zoals Leonardo zei: “Door beelden te maken voel ik op een bijzondere manier dat ik mens ben”. Aller wil de toeschouwer met zijn werk een kans geven om te groeien, en het vertrouwen geven dat het nog steeds mogelijk is om misschien niet de hele wereld te veranderen, maar er wel om er kleine betekenisvolle komma’s aan toe te voegen.

Alessandro Fornaci

Alessandro Fornaci (Vantiber) woont en werkt afwisselend in Rome en Los Angeles. Zijn werk getuigt van grote technische kennis en vaardigheid. De kunstenaar is geïnspireerd door esoterische en mystieke geschriften van Guénon, Gurdjieff en Ouspensky, en verschillende Joodse, Islamitische en Taoïstische religies. 

Fornaci’s werk is een soort podium waarop al zijn ambities en inspiratiebronnen samen komen. Zijn ingevingen en rijke fantasie doen de symbolen uit de esoterische en alchemistische traditie versmelten met visuele flarden van zowel het hedendaagse – alsook het klassieke Rome. Zijn werkproces levert een serie verbluffende werken op.

José Witteveen

José Witteveen woont en werkt de afgelopen jaren in Rome. Haar atelier bevindt zich aan de rauwe rafelrand van de stad bij Corviale. Als een embedded journalist doet ze verslag van de stad en haar bewoners. De bewoners ontmoet ze bij toeval, via-via, in het openbaar vervoer, of al lopend op straat.

Analytisch maar vol mededogen portretteert ze de mensen als wezens die voortgedreven worden door ongebreidelde verlangens, geloof, hoop, angsten of demonen. De stad toont zich soms als een glimp van een glorieus verleden, of dan weer als de banale realiteit van een hedendaagse stedelijke metropool. Altijd baden haar werken in het melancholieke licht der sterfelijkheid.

Algemene informatie

Bezoekadres
Kunstruimte H47
Haniasteeg 47
8911 BX Leeuwarden

Openingstijden
woensdag—zondag:
12.00 – 17.00

Contact
info@h47.nl
www.h47.nl


Deelnemende kunstenaars

Devin Kovach (VS)
Bruno Aller (IT)
Alessandro Fornaci (IT)
José Witteveen (NL)

Curator

B.C. Epker


'Venster op Rome' werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Leeuwarden.