Grafisch Atelier Friesland

tentoonstelling


14 jul - 4 aug 2018


Venster op Leipzig

'Venster op Leipzig' is de tweede van een reeks (inter)nationale grafiektentoonstellingen in Kunstruimte H47. Leipzig is in Duitsland momenteel dé stad voor hedendaagse grafiek. Getoond worden drie kunstenaars die heel uiteenlopend werk maken.

Venster op Leipzig

Met 'Venster op...' programmeert het Grafisch Atelier Friesland een reeks (inter)nationale tentoonstellingen in Kunstruimte H47 in Leeuwarden. Elke tentoonstelling biedt zicht op de huidige stand van zaken in de grafiek. Wat maken kunstenaars op dit moment in Rotterdam, Leipzig, Rome, Friesland, Brussel, of Berlijn?

Het begrip ‘grafiek’ wordt breed opgevat. Grafiek kan autonoom of toegepast zijn. Aan bod komen jongere, oudere, bekende en minder bekende grafici.

Sebastian Speckmann

Sebastian Speckmann (1982) maakt hout- en linosnedes. Al snijdend in een zwarte drukplaat, tovert hij vanuit de duisternis naar het licht de afbeelding tevoorschijn. Zijn onderwerpen put hij uit persoonlijke ervaringen en herinneringen en uit zijn omvangrijke beeldbank; een schat van afbeeldingen die hij de afgelopen jaren verzameld heeft: onwerkelijk ogende natuur- of weerfenomenen, magische beelden, verweesde huizen, bedreigende of verwoeste landschappen. Hij bewerkt ze, neutraliseert ze, en voert ze van het persoonlijke naar het universele. De afgewogen scènes en landschappen die hieruit ontstaan, lijken in eerste instantie vertrouwd, maar zijn bij nader inzien toch niet zo eenvoudig te duiden. Hun verleidelijke en suggestieve kracht opent de deur naar majestueuze mythische en verhalende ruimtes…

Jens Schubert

Jens Schubert (1983) maakt veel grafiek in hoogdruk. Hij is gefascineerd door motieven, patronen, tekens en symbolen. Vooral door hoe ze zijn ontstaan; hoe ze dragers van betekenissen en verhalen zijn geworden; en wat hun beeldende en inhoudelijke potentie is. Schubert is een meestersampler. Zijn werk is opgebouwd uit talloze beelden die hem inspireren; zowel uit de natuur (vlinders, bloemen, wolken, bliksemflitsen, kometen, kristallen en het noorderlicht) alsook uit de cultuur (religieuze artefacten, architectuur, mythologie, mode, film, strips, computerspelletjes, fantasy en science fiction).

In Schuberts werk staat kleur centraal. Het is de motor, visuele kracht en sfeerbepaler. Hij produceert omvangrijke series met unica’s op groot formaat. Vaak is het werk ontstaan door trial-and-error en is het opgebouwd uit wel twintig verschillende lagen. Het resulteert in een kunstwerk dat ‘werkt’; een dynamisch samenspel van kleur en vorm dat steeds nieuwe betekenissen genereert, tot ver voorbij de horizon van het bekende. Is de kunstenaar niet altijd een soort sjamaan gebleven?

Susann Hoch

Susann Hoch (1963) maakt houtsnedes, steendrukken en experimenteert veel met fotogrammen en linoleum-ets. Ze bouwt haar werk op uit flarden uit fantasie- en droomwerelden en organische vormen van mensen, dieren en planten. Ze laat ze verbindende of juist verstorende relaties met elkaar aangaan. Haar aanpak is soms behoedzaam, soms doortastend, dan weer meegaand en vloeiend. Muziek (Skrjabin, Monteverdi) is vaak de aanleiding om nieuw werk te maken en is van grote invloed op het maakproces. ‘Dagdromen’, ‘schaduwen’ en ‘spiegelingen’ zijn geen titels van werken maar bepalen het artistieke domein waarbinnen de kunstenaar zich beweegt. Hoch materialiseert immateriële tussen-werelden en emotionele bewustwordingsprocessen, die doorgaans wel waarneembaar zijn – maar niet zichtbaar. Regelmatig maakt ze kunstenaarsboeken waarbij haar poëtische beelden, gedichten begeleiden van o.a. Char, Cummings en Lavant.

Algemene informatie

Bezoekadres
Kunstruimte H47
Haniasteeg 47
8911 BX Leeuwarden

Openingstijden
woensdag—zondag:
12.00 – 17.00

Contact
info@h47.nl
www.h47.nl


Deelnemende kunstenaars

Sebastian Speckmann (DE)
Jens Schubert (DE)
Susann Hoch (DE)

Curator

B.C. Epker


'Venster op Leipzig' werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Leeuwarden.