home
links
galerij
techniek
aktie
algemeen

h47logo300pxLotweb
Sebastian Speckmann, Lot, linodruk, 42 x 59,5 cm


patronusweb
Jens Schubert, Patronus 2, linodruk, 106 x 78 cm


Hoch_lieb.liebweb
Susann Hoch, lieb.lieb, houtsnede, 125 x 80 cm


odijkweb
Inez Odijk, Het witte dier, houtdruk, 160 x 120 cm


hurkweb
Marcha van den Hurk, Happy Birthday, acryl op zeefdruk
120 x 160 cm

kapsenbergweb
Harry Kapsenberg, T.O.V., hoogdruk, 80 x 108 cm

Tentoonstelling: "Venster op Leipzig"

Met: Jens Schubert, Sebastian Speckmann, Susann Hoch
Periode: 14 juli t/m 4 augustus 2018
Opening: zaterdag 14 juli 16:00 uur

Extra: Workshop ‘Drucken für die ganze Familie’ door Susann Hoch,
zaterdag 21 juli van 13.00-17.00 uur (gratis) in Grafisch Atelier Friesland.

Locatie: Kunstruimte H47,
Haniasteeg 47 Leeuwarden
Open: wo t/m zo 12 -17 uur

“Venster op Leipzig” is de tweede van een reeks (inter)nationale grafiek- tentoonstellingen in Kunstruimte H47. Leipzig is in Duitsland momenteel dé stad voor hedendaagse grafiek. Getoond worden drie kunstenaars die heel uiteenlopend werk maken.


Sebastian Speckmann (1982) maakt hout- en linosnedes. Al snijdend in een zwarte drukplaat, tovert hij, vanuit de duisternis naar het licht, de afbeelding tevoorschijn. Zijn onderwerpen put hij uit persoonlijke ervaringen en herinneringen en uit zijn omvangrijke beeldbank; een schat van afbeeldingen die hij de afgelopen jaren verzameld heeft: onwerkelijk ogende natuur- of weerfenomenen, magische beelden, verweesde huizen, bedreigende of verwoeste landschappen. Hij bewerkt ze, neutraliseert ze, en voert ze van het persoonlijke naar het universele. De afgewogen scènes en landschappen die hieruit ontstaan, lijken in eerste instantie vertrouwd, maar zijn bij nader inzien toch niet zo eenvoudig te duiden. Hun verleidelijke en suggestieve kracht opent de deur naar majestueuze mythische en verhalende ruimtes.
www.sebastianspeckmann.de


Jens Schubert (1983) maakt veel grafiek in hoogdruk. Hij is gefascineerd door motieven, patronen, tekens en symbolen. Vooral door hoe ze zijn ontstaan; hoe ze dragers van betekenissen en verhalen zijn geworden; en wat hun beeldende en inhoudelijke potentie is. Schubert is een meestersampler. Zijn werk is opgebouwd uit talloze beelden die hem inspireren; zowel uit de natuur (vlinders, bloemen, wolken, bliksemflitsen, kometen, kristallen en het noorderlicht) alsook uit de cultuur (religieuze artefacten, architectuur, mythologie, mode, film, strips, computerspelletjes, fantasy en science-fiction).
In Schuberts werk staat kleur centraal. Het is de motor, visuele kracht en sfeerbepaler. Hij produceert omvangrijke series met unica’s op groot formaat. Vaak is het werk ontstaan door trial-and-error en is het opgebouwd uit wel twintig verschillende lagen. Het resulteert in een kunstwerk dat 'werkt'; een dynamisch samenspel van kleur en vorm dat steeds nieuwe betekenissen genereert, tot ver voorbij de horizon van het bekende. Is de kunstenaar niet altijd een soort sjamaan gebleven?
jensschubert.blogspot.com


Susann Hoch (1963) maakt houtsnedes, steendrukken en experimenteert veel met fotogrammen en linoleum-ets. Ze bouwt haar werk op uit flarden uit fantasie- en droomwerelden én organische vormen van mensen, dieren en planten. Ze laat ze verbindende- of juist verstorende relaties met elkaar aangaan. Haar aanpak is soms behoedzaam, soms doortastend, dan weer meegaand en vloeiend. Muziek (Skrjabin, Monteverdi) is vaak de aanleiding om nieuw werk te maken en is van grote invloed op het maakproces. 'Dagdromen', 'schaduwen' en 'spiegelingen' zijn geen titels van werken maar bepalen het artistieke domein waarbinnen de kunstenaar zich beweegt. Hoch materialiseert immateriële tussen-werelden en emotionele bewustwordingsprocessen, die doorgaans wel waarneembaar zijn - maar niet zichtbaar. Regelmatig maakt ze kunstenaarsboeken waarbij haar poëtische beelden, gedichten begeleiden van o.a. Char, Cummings en Lavant.
susannhoch.deTentoonstelling: "Venster op Rotterdam"

28 april t/m 19 mei 2018

Inez Odijk (1959) maakt tekeningen, houtsneden en sculpturen van houtsneden op japans papier. Als onderwerp kiest ze vaak menselijke figuren of natuurfragmenten. Wat ze ook kiest, telkens ontdekt ze weer bewegelijke en ritmische elementen daarin. Deze vondsten worden geduldig geregistreerd en verwerkt tot een evenwichtig beeld.
De kracht van haar werk schuilt erin dat het enerzijds dynamisch en levendig is - maar anderzijds ook heel stil en contemplatief.
 
"In mijn atelier ontstaat het werk langzaam, in tegenstelling tot de snelheid waarmee beelden zich om mij heen afwisselen. Vaak voel ik mij verwant met een impressionistisch schilder, maar dan zonder kleur. Met een mes kerf ik sneetjes, puntjes, lijntjes of rasters in de donkere houtplaat waardoor licht en donker ontstaat. Als tegenhanger van het contrast zijn ritme en structuur van wezenlijk belang. Ritme maakt je een onderdeel van het geheel, structuur verbind."
"Wat mij in de grafische techniek aanspreekt is dat de dingen minder ernstig worden en een zekere afstand krijgen. Het schept de mogelijkheid om dingen te herhalen en hergebruiken. Herhaling versus uniciteit; een beetje zoals wij mensen zijn; uniek en toch hetzelfde."

www.inezodijk.com 

Marcha van den Hurk (1975)
maakt zeefdrukken, tekeningen, foto’s en mixed media installaties. Ze is geïnteresseerd in mensen die zich ophouden in de marge van de samenleving, zoals ongedocumenteerde asielzoekers en dak- en thuislozen. Hoe zijn deze mensen  getekend door hun omgeving? En hoe geven zij vorm en betekenis aan hun omgeving? In een serie zeefdrukken registreert Van den Hurk de plekken waar daklozen zich ophouden. En met het drukken van eigen geld visualiseert ze een mogelijke verlossing uit de beklemmende economische realiteit die hen is toegevallen. Speciaal voor deze tentoonstelling maakte ze samen met bezoekers van de Pauluskerk in Rotterdam het werk “Erbarme Dich”. Dit werk is zowel spreekbuis als podium van mensen die anders onhoor- en onzichtbaar zijn.
www.marchavandenhurk.com 

Harry Kapsenberg (1956)
maakt tekeningen, schilderijen en grafiek. Schijnbaar onverstoorbaar werkt hij aan een eigenzinnig oeuvre. Zijn prenten zijn intuïtief én beredeneerd tot stand gekomen. Het zijn unica.
Op een intrigerende manier refereert zijn werk aan de kleuren, vormen en atmosfeer van de stad Rotterdam. Op die manier brengt de kunstenaar - al dan niet beoogt - een ode aan de genius loci van de stad.
"Het begint met een impulsieve concrete uiting van wat ik in de schemering zag. Daarop volgt veel werken; het proces van “herkenbare-figuratie” verkennend. Daarna stilte en rust, om overzicht te krijgen. Eigen maken en beheersing ontwikkelen. Intuïtief herinneringen eraan toevoegen en emoties koppelen. Een proces van oorzaak en gevolg, actie op reactie. Welke kleur, welke lijn en welk vlak activeert? Waaraan wordt een 'selectieve herinnering' toegevoegd en in welke vorm en kleur? Ervaringen en gevoelens worden vanuit de ziel geuit. Abstractie is een diepe persoonlijke beleving. Het gevoel speelt een grote rol tijdens het proces, elke verandering kan opnieuw worden geïnterpreteerd. En: Inspiratie is elke dag werken."
www.harrykapsenberg.nl