home
links
galerij
techniek
aktie
algemeen

h47logo300px


Devinweb
Devin Kovach, Half Light, 2012, monotype, chine-collé, 40,5 x 30,5 cm

Bruno-AlllerMiserablesweb
Bruno Aller, Miserabilia Urbis, 1997, ets, 49 x 48,5 cm


AlessandroFornaciLvx-Lexweb
Alessandro Fornaci, LVX LEX, 2009, ets, 49 x 49,5 cm


Joseweb
José Witteveen, Rosa, 2017, ets, aquatint, 40 x 30 cm


Lotweb
Sebastian Speckmann, Lot, linodruk, 42 x 59,5 cm


patronusweb
Jens Schubert, Patronus 2, linodruk, 106 x 78 cm


Hoch_lieb.liebweb
Susann Hoch, lieb.lieb, houtsnede, 125 x 80 cm


odijkweb
Inez Odijk, Het witte dier, houtdruk, 160 x 120 cm


hurkweb
Marcha van den Hurk, Happy Birthday, acryl op zeefdruk
120 x 160 cm

kapsenbergweb
Harry Kapsenberg, T.O.V., hoogdruk, 80 x 108 cm

Tentoonstelling: Venster op Rome

Met: Alessandro Fornaci, Bruno Aller, Devin Kovach, José Witteveen Periode: 15 september t/m 13 oktober 2018 Opening za 15 september 16 uur

Locatie: Kunstruimte H47,
Haniasteeg 47 Leeuwarden
Open: wo t/m zo 12 -17 uur

Venster op Rome is de derde in een reeks (inter)nationale tentoonstellingen die het Grafisch Atelier Friesland organiseert in Kunstruimte H47. Rome is een rauwe wereldstad die enerzijds zeer modern - en anderzijds ook sterk verbonden is met haar historische wortels. Vanaf haar ontstaan tot nu toe, oefent de stad een grote aantrekkingskracht uit op vele beeldend kunstenaars.

Devin Kovach zoekt naar manieren om de visuele waarneming vertragen. Overal waar hij komt registreert hij nauwgezet de ruimte en de atmosfeer; hoe het licht gefilterd wordt door een raam, of hoe schaduwen op een muur spelen. Kovach probeert erachter te komen wat de essentie ervan is, omdat het hem duidelijk is dat we de wereld en de werkelijkheid zelf construeren, door de manier waarop we ernaar kijken. Immers als ons perspectief op iets wijzigt of vervormt, dan kunnen we vaak ineens iets anders zien.
De Engelsen zeggen 'I see' als ze zeggen 'Ik begrijp het'. Maar Kovach vindt dat 'zien' slechts het begin is van begrijpen. Omdat 'wat je ziet' afhankelijk is van de manier waarop je kijkt en vanuit welk perspectief je iets bekijkt. Door je blik beweeglijk te maken en regelmatig te wisselen van perspectief, kun je de relatie met de werkelijkheid verdiepen. Pas dan kun je iets écht begrijpen.
devinkovach.com


Bruno Aller speelt met vormen, vlakken en licht. Hij zoekt naar harmonische relaties en creëert ruimtes door vormen dichtbij of veraf te plaatsen. Zijn werk ziet er geconstrueerd uit maar tegelijkertijd ook gevoelig, omdat ze zijn geladen door kleur en handschrift. In eerste oogopslag lijken de vormen die hij gebruikt gesloten te zijn maar bij nadere beschouwing hebben ze altijd convergerende punten, omdat Aller het belangrijk vindt dat in het beeld, net als in taal en communicatie, er altijd een aanleiding moet zijn om opnieuw te beginnen. Elk goed kunstwerk zet aan tot een nieuw begin.
Poëzie en filosofie liggen ten grondslag aan zijn werk en zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Door beelden te maken kan Aller reflecteren op de wereld. Of zoals Leonardo zei: "Door beelden te maken voel ik op een bijzondere manier dat ik mens ben". Aller wil de toeschouwer met zijn werk een kans geven om te groeien, en het vertrouwen geven dat het nog steeds mogelijk is om misschien niet de hele wereld te veranderen, maar er wel om er kleine betekenisvolle komma's aan toe te voegen.
honosart.com


Alessandro Fornaci (Vantiber) woont en werkt afwisselend in Rome en Los Angeles. Zijn werk getuigt van grote technische kennis en vaardigheid. De kunstenaar is geïnspireerd door esoterische en mystieke geschriften van Guénon, Gurdjieff en Ouspensky, en verschillende Joodse, Islamitische en Taoïstische religies. 
Fornaci's werk is een soort podium waarop al zijn ambities en inspiratiebronnen samen komen. Zijn ingevingen en rijke fantasie doen de symbolen uit de esoterische en alchemistische traditie versmelten met visuele flarden van zowel het hedendaagse - alsook het klassieke Rome. Zijn werkproces levert een serie verbluffende werken op.
vantiber.com


José Witteveen woont en werkt de afgelopen jaren in Rome. Haar atelier bevindt zich aan de rauwe rafelrand van de stad bij Corviale. Als een embedded journalist doet ze verslag van de stad en haar
bewoners. De bewoners ontmoet ze bij toeval, via via, in het openbaar vervoer, of al lopend op straat. Analytisch maar vol mededogen portretteert ze de mensen als wezens die voortgedreven worden door ongebreidelde verlangens, geloof, hoop, angsten of demonen. De stad toont zich soms als een glimp van een glorieus verleden, of dan weer als de banale realiteit van een hedendaagse stedelijke metropool. Altijd baden haar werken in het melancholieke licht der sterfelijkheid.
josewitteveen.nl

Tentoonstelling: "Venster op Leipzig"

Met: Jens Schubert, Sebastian Speckmann, Susann Hoch
Periode: 14 juli t/m 4 augustus 2018 Opening: zaterdag 14 juli 16:00 uur

Extra: Workshop ‘Drucken für die ganze Familie’ door Susann Hoch,
zaterdag 21 juli van 13.00-17.00 uur (gratis) in Grafisch Atelier Friesland.

Locatie: Kunstruimte H47,
Haniasteeg 47 Leeuwarden
Open: wo t/m zo 12 -17 uur

“Venster op Leipzig” is de tweede van een reeks (inter)nationale grafiek- tentoonstellingen in Kunstruimte H47. Leipzig is in Duitsland momenteel dé stad voor hedendaagse grafiek. Getoond worden drie kunstenaars die heel uiteenlopend werk maken.


Sebastian Speckmann (1982) maakt hout- en linosnedes. Al snijdend in een zwarte drukplaat, tovert hij, vanuit de duisternis naar het licht, de afbeelding tevoorschijn. Zijn onderwerpen put hij uit persoonlijke ervaringen en herinneringen en uit zijn omvangrijke beeldbank; een schat van afbeeldingen die hij de afgelopen jaren verzameld heeft: onwerkelijk ogende natuur- of weerfenomenen, magische beelden, verweesde huizen, bedreigende of verwoeste landschappen. Hij bewerkt ze, neutraliseert ze, en voert ze van het persoonlijke naar het universele. De afgewogen scènes en landschappen die hieruit ontstaan, lijken in eerste instantie vertrouwd, maar zijn bij nader inzien toch niet zo eenvoudig te duiden. Hun verleidelijke en suggestieve kracht opent de deur naar majestueuze mythische en verhalende ruimtes.
www.sebastianspeckmann.de


Jens Schubert (1983) maakt veel grafiek in hoogdruk. Hij is gefascineerd door motieven, patronen, tekens en symbolen. Vooral door hoe ze zijn ontstaan; hoe ze dragers van betekenissen en verhalen zijn geworden; en wat hun beeldende en inhoudelijke potentie is. Schubert is een meestersampler. Zijn werk is opgebouwd uit talloze beelden die hem inspireren; zowel uit de natuur (vlinders, bloemen, wolken, bliksemflitsen, kometen, kristallen en het noorderlicht) alsook uit de cultuur (religieuze artefacten, architectuur, mythologie, mode, film, strips, computerspelletjes, fantasy en science-fiction).
In Schuberts werk staat kleur centraal. Het is de motor, visuele kracht en sfeerbepaler. Hij produceert omvangrijke series met unica’s op groot formaat. Vaak is het werk ontstaan door trial-and-error en is het opgebouwd uit wel twintig verschillende lagen. Het resulteert in een kunstwerk dat 'werkt'; een dynamisch samenspel van kleur en vorm dat steeds nieuwe betekenissen genereert, tot ver voorbij de horizon van het bekende. Is de kunstenaar niet altijd een soort sjamaan gebleven?
jensschubert.blogspot.com


Susann Hoch (1963) maakt houtsnedes, steendrukken en experimenteert veel met fotogrammen en linoleum-ets. Ze bouwt haar werk op uit flarden uit fantasie- en droomwerelden én organische vormen van mensen, dieren en planten. Ze laat ze verbindende- of juist verstorende relaties met elkaar aangaan. Haar aanpak is soms behoedzaam, soms doortastend, dan weer meegaand en vloeiend. Muziek (Skrjabin, Monteverdi) is vaak de aanleiding om nieuw werk te maken en is van grote invloed op het maakproces. 'Dagdromen', 'schaduwen' en 'spiegelingen' zijn geen titels van werken maar bepalen het artistieke domein waarbinnen de kunstenaar zich beweegt. Hoch materialiseert immateriële tussen-werelden en emotionele bewustwordingsprocessen, die doorgaans wel waarneembaar zijn - maar niet zichtbaar. Regelmatig maakt ze kunstenaarsboeken waarbij haar poëtische beelden, gedichten begeleiden van o.a. Char, Cummings en Lavant.
susannhoch.de

Tentoonstelling: "Venster op Rotterdam"

28 april t/m 19 mei 2018

Inez Odijk (1959) maakt tekeningen, houtsneden en sculpturen van houtsneden op japans papier. Als onderwerp kiest ze vaak menselijke figuren of natuurfragmenten. Wat ze ook kiest, telkens ontdekt ze weer bewegelijke en ritmische elementen daarin. Deze vondsten worden geduldig geregistreerd en verwerkt tot een evenwichtig beeld.
De kracht van haar werk schuilt erin dat het enerzijds dynamisch en levendig is - maar anderzijds ook heel stil en contemplatief.
 
"In mijn atelier ontstaat het werk langzaam, in tegenstelling tot de snelheid waarmee beelden zich om mij heen afwisselen. Vaak voel ik mij verwant met een impressionistisch schilder, maar dan zonder kleur. Met een mes kerf ik sneetjes, puntjes, lijntjes of rasters in de donkere houtplaat waardoor licht en donker ontstaat. Als tegenhanger van het contrast zijn ritme en structuur van wezenlijk belang. Ritme maakt je een onderdeel van het geheel, structuur verbind."
"Wat mij in de grafische techniek aanspreekt is dat de dingen minder ernstig worden en een zekere afstand krijgen. Het schept de mogelijkheid om dingen te herhalen en hergebruiken. Herhaling versus uniciteit; een beetje zoals wij mensen zijn; uniek en toch hetzelfde."

www.inezodijk.com 

Marcha van den Hurk (1975)
maakt zeefdrukken, tekeningen, foto’s en mixed media installaties. Ze is geïnteresseerd in mensen die zich ophouden in de marge van de samenleving, zoals ongedocumenteerde asielzoekers en dak- en thuislozen. Hoe zijn deze mensen  getekend door hun omgeving? En hoe geven zij vorm en betekenis aan hun omgeving? In een serie zeefdrukken registreert Van den Hurk de plekken waar daklozen zich ophouden. En met het drukken van eigen geld visualiseert ze een mogelijke verlossing uit de beklemmende economische realiteit die hen is toegevallen. Speciaal voor deze tentoonstelling maakte ze samen met bezoekers van de Pauluskerk in Rotterdam het werk “Erbarme Dich”. Dit werk is zowel spreekbuis als podium van mensen die anders onhoor- en onzichtbaar zijn.
www.marchavandenhurk.com 

Harry Kapsenberg (1956)
maakt tekeningen, schilderijen en grafiek. Schijnbaar onverstoorbaar werkt hij aan een eigenzinnig oeuvre. Zijn prenten zijn intuïtief én beredeneerd tot stand gekomen. Het zijn unica.
Op een intrigerende manier refereert zijn werk aan de kleuren, vormen en atmosfeer van de stad Rotterdam. Op die manier brengt de kunstenaar - al dan niet beoogt - een ode aan de genius loci van de stad.
"Het begint met een impulsieve concrete uiting van wat ik in de schemering zag. Daarop volgt veel werken; het proces van “herkenbare-figuratie” verkennend. Daarna stilte en rust, om overzicht te krijgen. Eigen maken en beheersing ontwikkelen. Intuïtief herinneringen eraan toevoegen en emoties koppelen. Een proces van oorzaak en gevolg, actie op reactie. Welke kleur, welke lijn en welk vlak activeert? Waaraan wordt een 'selectieve herinnering' toegevoegd en in welke vorm en kleur? Ervaringen en gevoelens worden vanuit de ziel geuit. Abstractie is een diepe persoonlijke beleving. Het gevoel speelt een grote rol tijdens het proces, elke verandering kan opnieuw worden geïnterpreteerd. En: Inspiratie is elke dag werken."
www.harrykapsenberg.nl